"Specjalna edycja Systemu Projektów Grupowych wspiera organizację projektów zespołowych realizowanych jako 2. wariant Praktyki zawodowej w 2020 r. na Wydziale ETI PG."


Ważne informacje:

Każdy temat powinna realizować grupa 3-5 wykonawców. Dozwolone są tematy badawcze dla 1 lub 2 osób w przypadku dołączenia do większego zespołu (należy to wyraźnie zaznaczyć w opisie tematu.

Dozwolone są tematy interdyscyplinarne, w których uczestniczą studenci z różnych keirunków WETI.

Zakres zadań powinien obejmować przynajmniej 1 punkt z Ramowego programu praktyki właściwego dla kierunku studiów poszczególnych członków zespołu

W trakcie realizacji projektu studenci powinni posługiwać się stosownymi narzędziami do pracy zespołowej, w tym do komunikacji, dokumentowania, kontrolą wersji, zarządzania repozytorium, itp.

Pracochłonność projektu powinna odpowiadać 160 godz./os, jednak wlicza się w nią m.in. czas przeznaczony na poznawanie nowego środowiska, narzędzi, języka programowania, analizy literatury, rozbudowywanego systemu itp„

Pomoc dla studenta: https://projektgrupowy.eti.pg.gda.pl/help/student