8@KIMA'2018 Mobilny robot inspekcyjny dla inteligentnych budynków

typ projektu: klasyczny

edycja: 2018

liczba studentów w projekcie 3 - 5

kierownik: mgr inż. Kamil Domański


Celem projektu jest
zbudowanie systemu, który będzie w stanie przeprowadzać inspekcję budynku i
raportować wykryte anomalie za pomocą mobilnego robota inspekcyjnego. System
składać się będzie z robota mobilnego (dostarczonego w ramach projektu przez
Katedrę Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej/Centrum Doskonałości WiComm)
wyposażonego w miniaturowy radar na pasmo 24 GHz (ew. również kamerę
IR/termowizyjną) oraz odpowiedni systemu wbudowany (komputery jednoukładowe,
miniaturowe silniki krokowe, układ przetwarzania sygnałów, itp.) pozwalający na
szybkie przetwarzanie sygnałów radiowych. Ważnym elementem systemu będzie
odpowiednie oprogramowania pozwalające na sterowanie robotem i wyznaczenia
znalezionych anomalii w badanym środowisku. Projekt obejmuje zarówno realizację
niezbędnych modułów sprzętowych, jak i kompletnego oprogramowania wbudowanego
(mikromoduły komunikacyjne, komputery jednoukładowe, baza danych, API, itd.). Prototyp
systemu zostanie zbudowany bazując na urządzeniach dostępnych obecnie w
Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej i w Centrum Doskonałości WiComm.

 

Projekt grupowy związany jest z realizacją przez
KIMiA/WiComm międzynarodowego projektu badawczego dla firm z obszaru EU
związanego z rozwojem bezpiecznych sieci i systemów IoT (ang. Internet of
Things). Testowe wdrożenie systemu odbywać się będzie w jednym ze
współpracujących szpitali przy udziale przedstawicieli firmy Philips Healthcare
z Holandii. Więcej o projekcie: https://scottproject.eu/

Prezentacja / Dokumentacja

Semestr 1 : Brak prezentcji
Semestr 2 : Brak prezentcji