Informacje dla klientów

System Projektów Grupowych jest serwisem wspierającym organizację prac prowadzonych w ramach przedmiotu Projekt Badawczy/Projekt Grupowy realizowanego na WETI PG.

Propozycje projektów mogą być zgłaszane przez partnerów Wydziału, a nadzór nad przebiegiem prac pełnią opiekunowie wyznaczeni przez koordynatora katedralnego. Projekty zgłoszone przez potencjalnego klienta – zleceniodawcę są włączane do listy propozycji projektów katedry, która wyrazi zainteresowanie tematem. W przypadku wybrania tematu przez studentów podpisywana jest umowa o realizacji projektu, regulująca zasady wykonania przez zespół projektowy zleconego projektu oraz jego rozliczenia merytorycznego, prawnego i finansowego.

Za negocjacje umowy o realizacji projektu odpowiada prodziekan ds. współpracy i promocji, dr hab. inż. Paweł Czarnul, prof. PG (pczarnul@eti.pg.edu.pl, tel. +48 58 347 12 88) oraz właściwy opiekun projektu w uzgodnieniu z kierownikiem katedry (więcej na temat warunków współpracy firm z WETI PG: https://eti.pg.edu.pl/wspolpraca/projekty-badawcze/projekt-badawczy-dla-klientow-zewnetrznych).

Uwagi i pytania prosimy kierować do koordynatora wydziałowego - dra inż. Krzysztofa Nowickiego, prof. PG, na adres krzysztof.nowicki@eti.pg.edu.pl, tel. +48 58 347 18 59, lub do administratora serwisu na adres projektgrupowy@eti.pg.edu.pl