1@KSA'2018 Domowa stacja pomiaru jakości powietrza

typ projektu: klasyczny

edycja: 2018

liczba studentów w projekcie 3 - 5

kierownik: Błażej Błaszczuk


Celem projektu jest zaprojektowanie i zbudowanie domowej stacji pomiarowej jakości powietrza.
Urządzenie powinno mierzyć poziom cząstek zawieszonych PM 2.5, PM 10, formaldehydu, lotne związki organiczne, temperaturę i wilgotność. Jeżeli przewidziany budżet będzie wystarczający, można jeszcze dodać pomiar poziomu CO2 w powietrzu.

Powstała stacja pomiarowa powinna być wyposażona w graficzny wyświetlacz, umożliwiający prezentację aktualnych pomiarów jakości powietrza i sygnalizować przekroczenie wartości niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego. Powinna być możliwość sprawdzenia wartości średnich, maksymalnych i minimalnych z zadanego okresu czasu.
Urządzenie powinno umożliwiać zapamiętanie mierzonych wartości w zadanym przedziale czasu (np 24 h) wraz z przedstawieniem ich w formie graficznej (wykresu) na wyświetlaczu urządzenia. Urządzenie powinno umożliwiać przesyłanie zarejestrowanych danych do komputera PC.

Zakładam finansowanie projektu z środków własnych do poziomu 1000 zł.

Prezentacja / Dokumentacja

Semestr 1 : Brak prezentcji
Semestr 2 : Brak prezentcji