14@KASK'2018 Rozwój framworka MedTagger

typ projektu: klasyczny

edycja: 2018

liczba studentów w projekcie 3 - 5

kierownik: Jakub Powierza


MedTagger jest środowiskiem pracy grupowej do etykietowania wielkoskalowych zbiorów medycznych.
Głównym celem projektu jest zaprojektowanie i rozwój pewnych wymaganych funkcji:
rozszerzenie mechanizmu etykietowania o mechanizm magicznego lasso oraz inne użyteczne metody
rozszerzenie platformy poprzez prezentację dodatkowych widoków skanów 3D
rozszerzenie mechanizmów walidacji powalających na szybszą weryfikację etykiet

Plakat

Semestr 1 : Brak plakatu
Semestr 2 : Brak plakatu

Prezentacja / Dokumentacja

Semestr 1 : Brak prezentcji
Semestr 2 : Brak prezentcji