4@KSSR'2019 Inteligentny system do wykrywania aktywności zawodników w trakcie meczu

edycja: 2019

liczba studentów w projekcie 3 - 5

kierownik: Sebastian Socik


Celem projektu jest opracowanie
systemu do wykrywania aktywności zawodników w trakcie meczu na podstawie danych
z czujników inercyjnych. Przykładowymi aktywnościami w trakcie meczu są np.
wykonanie podania, strzału, wślizg, chód, trucht, sprint, wyskok.
Zarejestrowane dane powinny być analizowane, przetwarzane i wizualizowane dla
zespołu trenerów.