4@KIBI'2020 Aplikacja mobilna do obrazowania i klasyfikacji zmian skórnych

typ projektu: klasyczny

edycja: 2020

liczba studentów w projekcie 3 - 4

kierownik: Martyna Giziewicz


Celem projektu grupowego jest
opracowanie, realizacja i ocena mobilnej aplikacji (Android) do oceny zmian
skórnych, w szczególności przebarwień, pod kątem diagnostyki czerniaka skóry.Do klasyfikacji zmian skórnych należy zastosować metody sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego. Zbiory uczące pozyskane zostaną z archiwów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz z innych baz danych obrazów medycznych.

Gotowa aplikacja ma być narzędziem dla lekarza. Zakłada się, że oceniane będą zmiany skórne oraz postęp
tych zmian w czasie kolejnych wizyt pacjenta w poradni specjalistycznej.
Podstawowy zestaw analizowanych parametrów: wielkość zmiany, cechy linii
brzegowej, asymetryczność, wypukłość, barwa).

W ramach zadania wymagane będzie
również opracowanie platformy składowania, udostępniania i opisu badań.

Zakłada się wykorzystanie dostępnych bibliotek
i pakietów SDK (Android, OpenCV, TensorFlow, itp.).

Zadania do wykonania:


 1. Analiza stanu wiedzy w zakresie analizy obrazów w
  dermatologii,

 2. Analiza stanu wiedzy z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego,


 3. Opracowanie projektu schematu bazy danych dla potrzeb
  gromadzenia danych o wynikach badań,

 4. Opracowanie projektu internetowego systemu gromadzenia i
  udostępniania danych,

 5. Zaprojektowanie i uczenie NN,


 6. Opracowanie projektu aplikacji mobilnej dla systemu
  Android,

 7. Realizacja projektów,

 8. Przeprowadzenie testów na danych klinicznych,

 9. Opracowanie dokumentacji, w
  tym dokumentacji użytkownika i administratora.


Członkowie zespołu

Filip Brzeziński
Julia Guzik
Martyna Giziewicz
Emilia Lewandowska

Prezentacja / Dokumentacja

Semestr 1 : Brak prezentcji
Semestr 2 : Brak prezentcji