5@KIMA'2022pb Urządzenia IoT wykorzystujące technologię blockchain

typ projektu: badawczy

edycja: 2022pb

liczba studentów w projekcie 1 - 10

kierownik: Patryk Kalkowski


Internet Rzeczy - IoT (ang. Internet of Things https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things ) - stanowi obecnie jeden z najważniejszych światowych megatrendów. Szacuje się że do 2025 roku na świecie będzie aktywnych ponad 27 miliardów urządzeń IoT (obecnie ok. 12,3 miliarda), których zastosowania napędzane są będą przez technologie 5G/6G oraz algorytmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Współczesne systemy IoT opierają się na niezawodnej pracy niewielkich urządzeń elektronicznych z wbudowanym oprogramowaniem (będących często miniaturowymi komputerami jednoukładowymi), które pełnią zarówno funkcję monitorowania jak i sterowania. W niedalekiej przyszłości systemy IoT będą wykorzystywały również jednostki autonomiczne (np. roboty) realizujące określone zadania w środowiskach trudno dostępnych lub wykonując żmudne i powtarzalne prace niewygodne lub niebezpieczne dla człowieka – np.:

a)     https://www.youtube.com/watch?v=no7vPNSPYbY&ab_channel=DPCcars

b)     https://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous_robot

Technologia blockchain ( https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain ) stanowi naturalne uzupełnienie technologii IoT - zwłaszcza w zakresie poprawiania bezpieczeństwa i funkcjonalności złożonych i rozproszonych systemów IoT. Opierając się na zdecentralizowanym systemie ustalania konsensusu tworzonych jest obecnie dużo rozwiązań w obszarze kryptowalut, zdecentralizowanych finansów czy tzw. smart contract-ów. Choć wykorzystanie technologii blockchain w systemach IoT oraz systemach autonomicznych wydaje się nieuniknione, brak jest obecnie rozwiązań mających charakter aplikacyjny.

Celem projektu będzie przeprowadzenie prac mających na celu przygotowanie funkcjonalnego rozwiązania typu PoC (ang. proof-of-concept) ilustrującego możliwości połączenia technologii blockchain z systemem IoT lub systemem autonomicznym. Zakres prac przewiduje:

1)     Przeprowadzenie rozpoznania w zakresie technologii blockchain (publikacje, gotowe frameworki, itp.)

2)     Zapoznanie się z dostępnymi w zespole rozwiązaniami IoT oparte o (mikro) komputery jednoukładowe (typu Arduino, Raspberry Pi https://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi , Intel NANO) oraz rozwiązania autonomiczne – roboty – przy współpracy z pracownikami zespołu B+R opiekuna projektu

3)     Opracowanie koncepcji architektury rozwiązania – wspólnie z opiekunem projektu

4)     Implementacja koncepcji

5)     Weryfikacja i testy

Ze względu na badawczo-rozwojowy charakter projektu osoby chętne powinny wykazywać się chęcią odkrywania nowych możliwości w zakresie technologii, kreatywnością i zaangażowaniem, a także posiadaniem podstawowych kompetencji w zakresie programowania. Prace prowadzone będą rytmicznie w oparciu o regularne spotkania. W trakcie projektu istnieją możliwości dokształcenia się w zakresie programowania mikrourządzeń, w tym technologii IoT (posiadamy liczny zbiór działających urządzeń wypracowanych w trakcie projektów B+R na potrzeby firm UE).

Prezentacja / Dokumentacja

Semestr 1 : Brak prezentcji
Semestr 2