21@KIBI'2023pb Robot sprzątający - sprzątanie świata z wsparciem mobilnej platformy sztucznej inteligencji

typ projektu: badawczy

edycja: 2023pb

liczba studentów w projekcie 4 - 6

kierownik: Andrii Melnyk


Zanieczyszczenie środowiska naturalnego negatywnie wpływa na zdrowie osób jak i na kondycję fauny i flory. Akcje sprzątania świata są sporadyczne i nie zastąpią systematycznej edukacji i działań w zakresie usuwania i segregacji śmieci.

Celem projektu jest opracowanie platformy mobilnej umożliwiającej rozpoznawanie położenia śmieci, klasyfikację śmieci związanych z możliwych recyklingiem (papier, plastik, inne) oraz zebranie śmiecia do określonego pojemnika. Robot sprzątający powinien być zbudowany na bazie platformy jeżdżącej (np. czterokołowej typu łazik, itp.), zawierać co najmniej trzy pojemniki na odpady, ramię pozwalające chwytać śmieci i umieszczać je w pojemniku, wykorzystywać detekcję wypełnienia pojemnika oraz metody sterowania robotem w przypadku konieczności rozładunku/ładowania baterii.

W ramach projektu zakupione zostaną moduły/urządzenia niezbędne do zbudowania uproszczonego prototypu.


Zadania do wykonania:
1.    Analiza literaturowa w zakresie lokalizacji i rozpoznawania rodzajów śmieci
2.    Analiza literaturowa w zakresie platform mobilnych, sterowanych ramion, itp.
3.    Przygotowanie zbiorów danych oraz metryk oceny metod rozpoznawania śmieci
4.    Przygotowanie kodu i trening modeli klasyfikacji śmieci
5.    Opracowanie projektu platformy mobilnej o opisanych wyżej wymaganiach
6.    Realizacja prototypu platformy wraz z oprogramowaniem
7.    Przeprowadzenie eksperymentów walidacyjnych z wykorzystaniem robota
8.    Opracowanie i dyskusja wyników
9.    Przygotowanie raportu końcowego w postaci draftu publikacji

Członkowie zespołu

Andrii Melnyk
Ahmad Shehada
Johan Carcamo Pineda
Murad Abdullayev
Arda Candas
Nirav Ratilal Vaghasiya

Prezentacja / Dokumentacja

Semestr 1
Semestr 2