13@KSGI'2011 Oprogramowanie na urządzenia mobilne do nakładania informacji o terenie na obraz z kamery

typ projektu: klasyczny

edycja: 2011

liczba studentów w projekcie 3 - 5

kierownik: Tomasz Tomaszewski


Celem projektu jest stworzenie przenośnego oprogramowania na urządzenia mobilne, które pozwoliłoby wzbogacić obraz z kamery o informacje wektorowe dostępne z cyfrowego modelu terenu oraz mówione informacje tekstowe opisujące otaczające użytkownika obiekty.

Członkowie zespołu

Bartosz Szymula
Tomasz Tomaszewski
Radosław Wasiuk

Plakat

Semestr 1

Prezentacja / Dokumentacja

Semestr 1 : Brak prezentcji