5@KIMA'2011 Zdalnie zarządzany system dla inteligentnego budynku

typ projektu: klasyczny

edycja: 2011

liczba studentów w projekcie 3 - 5

kierownik: Daniel Czachorowski


Celem jest zaprojektowanie kompletnego systemu autonomicznych
modułów bezprzewodowych dla zastosowań sterowania środowiskiem tzw.
domu/budynku inteligentnego lub procesami automatyki przemysłowej (ew.
inne zaproponowane przez grupę).

Zadania grupy obejmują: skonfigurowanie bramy systemu, uruchomienie
sieci autonomicznych modułów bezprzewodowych. Uzupełnieniem projektu
(w zależności od predyspozycji grupy) będą dowolne z dodatkowych
zadań: zaprojektowanie i wykonanie dodatkowej elektroniki (sensory,
sterowniki, interfejsy, urządzenia wykonawcze), oprogramowanie
(warstwa aplikacji, serwer www w oparciu o komputer jednoukładowy,
aplikacja do zarządzania inteligentnym domem/budynkiem).

Członkowie zespołu

mgr inż. Dariusz Juwa
Daniel Czachorowski
Bartłomiej Kornowski
mgr inż. Michał Dutkiewicz
Adam Klawikowski

Plakat

Semestr 1 : Brak plakatu

Prezentacja / Dokumentacja

Semestr 1 : Brak prezentcji