21@KASK'2015 Wielowątkowa platforma gier komputerowych wspierająca volunteer computing

typ projektu: klasyczny

edycja: 2015

liczba studentów w projekcie 3 - 5

kierownik: Grzegorz Witczak


Celem projektu jest implementacja mechanizmu wielowątkowości w wybranych grach komputerowych, które cechują się sztuczną inteligencją. Platforma growa powinna wspierać obliczenia w środowisku volunteer computing.

Prezentacja / Dokumentacja

Semestr 1 : Brak prezentcji
Semestr 2 : Brak prezentcji