Pomoc - Opiekun

1) Po wejściu na stronę główną, należy nacisnąć przycisk "Zaloguj się" z herbem Politechinki Gdańskiej

2) Nastąpi przekierowanie na stronę Centralnego Punktu Logowania Politechniki Gdanskiej, po prawidłowym przejściu procesu logowania nastąpi powrót na stronę Serwisu Projektów Grupowych

3) Niestety z bazy Politechniki Gdańskiej nie można uzyskać informacji o tym czy osoba logująca się jest nauczycielem, dlatego w tym momencie konieczne jest wysłanie wiadomości e-mail do administratora serwisu w celu dodania roli opiekuna. W wiadomości e-mail należy zawrzeć takie informację jak: Imię i nazwisko, politechniczny adres e-mail, nazwę katedry.

1) Po wejściu na stronę główną, należy nacisnąć przycisk "Zaloguj się" z herbem Politechinki Gdańskiej

2) Nastąpi przekierowanie na stronę Centralnego Punktu Logowania Politechniki Gdanskiej, po prawidłowym przejściu procesu logowania nastąpi powrót na stronę Serwisu Projektów Grupowych

3) W przypadku gdy nauczyciel nie dołączył do żadnej edycji wyświetlona zostanie lista dostępnych edycji, do których nauczyciel może dołączyć. Aby dołączyć do edycji należy kliknąć owalną ikonę w wierszu z nazwą edycji.

4) Nastąpi przekierowanie do listy prowadzonych projektów w konkretnej edycji

1) Aby nauczyciel mógł dodać projekt, należy w profilu użytkownika dodać nazwę firmy w imieniu której projekt jest zgłaszany (w tym wypadku może być to tekst "opiekun", "opiekun PG" itd)

2) Z poziomego menu należy wybrać pozycję Projekty -> Dodaj nowy projekt

3) W formularzu dodawania nowego projektu:

pole edycja - wyświetlona zostanie lista nie zakończonych edycji

rodzaj dostępu - wejście na projekt prywatny przez osoby niezwiązane z projektem (w tym niezalogowane) będzie niemożliwe, projekt powinie być prywatny tylko w wyjtkowych sytuacjach

projekt zewnętrzny - informacja statystyczna, mówiąca czy projekt zgłaszany jest przez klienta zewnętrznego (firmę zewnętrzną)

oferta praktyk - informacja, czy klient oferuje studentom praktyki po zakończeniu projektu

tytuł - dla każdego języka wyświetlonego na stronie, należy uzupełnić te pole

opis - opis wymagany jest tylko w języku polski, opis w języku angielskim jest opcjonalny, ale zalecany

4) Po wypełnieniu pól formularza należy kliknąć na przycisk "Utwórz projekt", jeżeli wszystkie pola zostaną wypełnione prawidłowo, wtedy powinno nastąpić przekierowanie na stronę projektu

5) Zgłoszonego projektu, nie trzeba przejmować, gdyż został już przypisany opiekun projektu.

1) Przejmowanie projektu wymagane jest tylko w sytuacji gdy projekt nie posiada opiekuna, czyli został zgłoszony przez klienta zewnętrznego

2) Z poziomego menu należy wybrać pozycję Projekty -> Wybierz Projekt

3) Wyświetlone zostaną wszystkie projekty w bieżącej edycji, przy projektach bez opiekuna zostanie wyświetlony przycisk Wybierz. Po kliknięciu tego przycisku projekt będzie wyświetlany na liście prowadzonych projektów.

1) Gdy student zgłosi chęć uczestnictwa w projekcie zostanie wyświetlony na liście ochotników (strona projektu)

2) Jeżeli student nie został zaakceptowany w innym projeci przy nazwie studenta wyświetlony zostanie przycisk "Dodaj"

3) Po kliknięciu przycisku "Dodaj", student zostanie wpisany na listę "Członków zespołu"

1) Na stronie projektu w liście "Członków zespołu" widnieje przycisk "Ustal kierownikiem"

2) Po kliknięciu przycisku "Ustal kierownikiem", wybrany student zostaje kierownikiem grupy projektowej

1) Na stronę harmonogramu można wejść dopiero gdy do projektu przypisany jest kierownik

W ramach jednej edycji istnieje możliwość istnienia projektów różnych typów. Typ projektu nadpisuje ustawnia edycji w zakresie np. liczby studentów. Typ projektu może ustawić tylko opiekun lub koordynator w formularzu edycji projektu.

Istnieją trzy miejsca, w których definiowana jest liczba studentów, którzy mogą zostać przypisani do projektu

a) ustawienia pojedynczego projektu (wymagane uprawnienia: koordynator)

b) ustawienia typu projektu

c) ustawienia edycji