III edycja Konkursu IHS Markit na "Najlepszy projekt grupowy z dziedziny sztucznej inteligencji"


IHS Markit jest międzynarodową firmą specjalizującą się w analizie rynków ekonomicznych, finansowych i przedmiotowych oraz wspomaganiu procesów decyzyjnych klientów. Biuro w Gdańsku zatrudnia obecnie ponad 250 specjalistów. IHS Markit buduje wielkoskalowe i rozproszone systemy transportujące ogromne ilości informacji w krótkim czasie, portale internetowe, a także aplikacje mobilne.

Firma IHS Markit na zakończenie edycji 2020/2021 Projektów Grupowych ufundowała nagrodę dla najlepszego projektu z dziedziny sztucznej inteligencji w takim sensie, że będzie on posługiwać się narzędziami z zakresu sztucznej inteligencji lub bezpośrednio rozwiązywać problemy w jej obszarze.

Regulamin nagrody dla „Najlepszego projektu grupowego z dziedziny sztucznej inteligencji”

  1. Konkurs „Najlepszy projekt grupowy z dziedziny sztucznej inteligencji” przeznaczony jest dla studentów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej realizujących projekty grupowe
  2. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do 29.01.2021 r.
  3. Pula nagród firmy IHS Markit będzie wynosić 5000PLN dla zwycięskiego (ch) zespołu (ów).
  4. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez jury wskazane przez firmę IHS Markit.
  5. Jury wybierze, spośród projektów zgłoszonych do 14.01.2021 przez opiekunów projektów lub koordynatorów katedralnych lub przez studentów, najlepszy(e) projekt(y) z dziedziny sztucznej inteligencji w takim sensie, że będzie on posługiwać się narzędziami z zakresu sztucznej inteligencji lub bezpośrednio rozwiązywać problemy w jej obszarze. Wykonawcy(o) tego (tych) projektu (ów) Jury przyzna nagrody z puli nagród firmy IHS (do 5000 PLN)