2@KIMA'2019 Robot inspekcyjny wykorzystujący miniaturowe układy radarowe

typ projektu: klasyczny

edycja: 2019

liczba studentów w projekcie 3 - 5

kierownik: mgr inż. Kacper Zubiel


Celem projektu jest
zbudowanie robota inspekcyjnego, który będzie w stanie przeprowadzać inspekcję
raportować wykryte anomalie za pomocą miniaturowych frontendów radarowych
umieszczonych na głowicy obrotowej. Bazą systemu jest działający robot mobilny,
który dostarczonego zostanie w ramach projektu prowadzonego przez Katedrę
Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej/Centrum Doskonałości WiComm, wyposażony w
kamerę IR, kamerę termowizyjną, LIDAR, czujniki bazujące na akcelerometrach,
czujniki wykrywające dźwięk i odpowiedni system wbudowany (komputer
jednoukładowy, algorytmy sterowania pracą robota, itp.). W ramach projektu
bazowa platforma uzupełniona zostanie o miniaturowy radar pracujący na głowicy
obrotowej pracujący w pasmie 24 GHz lub 77 GHz, co pozwoli na prowadzenie
inspekcji i wykrywanie anomalii w środowisku w momencie zaistnienia trudnych
warunków (np. deszcz, mgła, dym, itp.). Ważnym elementem systemu będzie stworzenie
odpowiedniego oprogramowania pozwalającego wyznaczenia znalezionych anomalii w
badanym środowisku. Projekt obejmuje zarówno realizację niezbędnych modułów
sprzętowych (miniaturowe silniki krokowe, układ przetwarzania sygnałów, itp.),  jak i kompletnego oprogramowania wbudowanego.
Prototyp systemu zostanie sfinansowany w ramach projektu i zbudowany bazując na
urządzeniach dostępnych obecnie w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej/Centrum
Doskonałości WiComm.

 

Projekt grupowy związany
jest z realizacją przez KIMiA/WiComm międzynarodowego projektu badawczego dla
firm z obszaru EU związanego z rozwojem bezpiecznych sieci i systemów IoT (ang.
Internet of Things). Testowe wdrożenie systemu odbywać się będzie w Porcie
Gdańsk. Więcej o projekcie: https://scottproject.eu/


Prezentacja / Dokumentacja

Semestr 1 : Brak prezentcji
Semestr 2 : Brak prezentcji