7@KSMM'2023pb Badanie algorytmów uczenia maszynowego w zastosowaniu do rozpoznawania mowy personelu medycznego

typ projektu: badawczy

edycja: 2023pb

liczba studentów w projekcie 1 - 10

kierownik: Wiktor Krasiński
Celem projektu jest opracowanie metodyki dotrenowania i testowania
dostępnych algorytmów transkrypcji mowy na tekst, np. w środowisku do
uczenia głębokiego DeepSpeech. Następnie, w oparciu o zadeklarowaną
współpracę ze strony lekarzy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego należy
zbudować i nagrać słownik polskich wyrażeń medycznych, które są używane
przy opisywaniu chorób, kierowaniu na badania przez specjalistów,
wypisaniu recept. Nagrywanie należy przeprowadzić zarówno w warunkach
korzystnych od strony akustycznej, jak również w hałaśliwym otoczeniu.
Następnie, w ten sposób otrzymany materiał należy adnotować i użyć do
dotrenowania dostępnej sieci neuronowej, która wcześniej już została
wytrenowana w oparciu o słownik języka polskiego np. Mozilla Polish. W
toku eksperymentów należy uzyskać wyniki oceny skuteczności
rozpoznawania wyrazów związanych ze słownikiem medycznym. korzystnie
również w zróżnicowanych warunkach akustycznych. Dodatkowym elementem
prący (w przypadku podjęcia tematu przez dość liczną grupę wykonawców)
może być utworzenie adaptacyjnych formularzy, umożliwiających ich
wypełnianie głosowe przez lekarzy.Zadania do wykonania:

- zapoznanie się z narzędziami tworzenia słowników i nagrań dla potrzeb rozpoznawania mowy

- wytypowanie listy słów do nagrania i ich rejestracja w różnych warunkach akustycznych

- przeprowadzenie adnotacji materiału dźwiękowego

- wybór wytrenowanego algorytmu neuronowego celem jego dotrenowania

- przeprowadzenie dotrenowania sieci neuronowej

- analiza uzyskanych wyników transkrypcji mowy lekarzy na tekst.


Konsultantem merytorycznym projektu jest mgr inż. Szymon Zaporowski.


Temat przeznaczony do realizacji przez grupę minimum dwuosobową, maksymalnie sześcioosobową.


Członkowie zespołu

Wiktor Krasiński
Jan Stopiński
Jakub Nowak
Przemysław Rośleń

Prezentacja / Dokumentacja

Semestr 1
Semestr 2