24@KIOP'2011 Rozbudowa i przygotowanie do wdrożenia narzędzia Crocus Modeller

typ projektu: klasyczny

edycja: 2011

liczba studentów w projekcie 3 - 5

kierownik: Filip Zawada


Celem projektu jest rozbudowa, dopracowanie i wdrożenie narzędzia do modelowania diagramu klas dla programistów ActionScript 3 wraz z badaniem możliwości wprowadzenia go na rynek.
- W ramach rozbudowy należy zidentyfikować kluczowe brakujące funkcjonalności i zaimplementować je.
- W ramach dopracowania należy uruchomić system zbierania informacji o błędach i sukcesywnie te błędy poprawiać.
- W ramach wdrożenia należy zainstalować aplikację na serwerze zewnętrznym i poprowadzić mini-kampanię informującą potencjalnych użytkowników o nowym produkcie.
- W ramach badania możliwości wprowadzenia na rynek, należy zanalizować rynek aplikacji do modelowania (w szczególności dla języka ActionScript 3) oraz aplikacji udostępnianych on-line. Następnie na podstawie uzyskanych wyników należy wybrać optymalny modelu biznesowy.

Członkowie zespołu

Maciej Pieńkowski
Jakub Kalamon
Filip Zawada

Plakat

Semestr 1

Prezentacja / Dokumentacja

Semestr 1 : Brak prezentcji