7@KIOP'2015 Monitorowanie rozwoju dzieci z autyzmem

typ projektu: klasyczny

edycja: 2015

liczba studentów w projekcie 3 - 5

kierownik: Małgorzata Solecka


Celem projektu jest wytworzenie aplikacji mobilnej na system operacyjny Android, która będzie śledziła aktywność dziecka z autyzmem posługującego się aplikacjami na tablecie i będzie zapisywała informacje o wykonanych zadaniach i wzorcach zachowań.
Projekt ma charakter open-source. Proszę o wzięcie tego faktu pod uwagę przy deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Zadania:
- rozpoznanie możliwości śledzenia aktywności użytkownika w systemie Android,
- zapoznanie się z rodziną aplikacji Plany Aktywności, realizowanych w ramach projektu e-Technologie dla dzieci z autyzmem (autyzm.eti.pg.gda.pl)
- projekt i implementacja aplikacji w kontakcie z klientem (terapeutami),
- ocena rozwiązania.

Projekt realizowany we współpracy z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

Prezentacja / Dokumentacja

Semestr 1 : Brak prezentcji
Semestr 2 : Brak prezentcji