14@KSME'2023pb Badanie parametrów oraz optymalizacja interpolatorów fazy o różnych architekturach w niskoskalowalnej technologii CMOS

typ projektu: badawczy

edycja: 2023pb

liczba studentów w projekcie 1 - 10

kierownik: Michał Kardas


OPIS ZADAŃ:

Celem zadania jest porównanie trzech architektur interpolatorów fazy. Należy dostosować i zoptymalizować układy pod względem zadanych parametrów tak, aby otrzymać jak najkorzystniejsze warunki pracy. Założona przepustowość wynosi 9 Gb/s, a liczba kroków 64. Następnie należy zmierzyć wybrane, kluczowe parametry (moc, liniowość, itp.) w celu porównania konkretnych architektur.

HIPOTEZA:

Wykorzystując niskoskalowalne technologie CMOS możliwa jest optymalizacja architektur interpolatorów fazy do zadanych parametrów przy jednoczesnym zachowaniu ich pełnej funkcjonalności.

Członkowie zespołu

Jakub Młodawski
Aleksandra Podgórska
Michał Kardas

Prezentacja / Dokumentacja

Semestr 1
Semestr 2