Pomoc - Student

1) Po wejściu na stronę główną, należy nacisnąć przycisk "Zaloguj się" z herbem Politechinki Gdańskiej

2) Nastąpi przekierowanie na stronę Centralnego Punktu Logowania Politechniki Gdanskiej, po prawidłowym przejściu procesu logowania nastąpi powrót na stronę Serwisu Projektów Grupowych

3) Wyświetlony zostanie formularz uzupełnienia brakujących danych, których nie można pobrać z bazy danych Politechniki Gdanskiej

4) Po wypełnieniu formularza, należy kliknąć na przycisk "Zapisz"

5) Wyświetlona zostanie lista dostępnych edycji, do których student może dołączyć. Aby dołączyć do edycji należy kliknąć owalną ikonę w wierszu z nazwą edycji.

6) Po dołączeniu do edycji użytkownik zostanie przekierowany na listę projektów, do których może zgłosić chęć uczestnictwa

1) Po wejściu na stronę główną, należy nacisnąć przycisk "Zaloguj się" z herbem Politechinki Gdańskiej

2) Nastąpi przekierowanie na stronę Centralnego Punktu Logowania Politechniki Gdanskiej, po prawidłowym przejściu procesu logowania nastąpi powrót na stronę Serwisu Projektów Grupowych

3) Po powrocie na stronę Serwisu Projektów Grupowych użytkownik zostanie przekierowany na stronę z listą projektów, lub do konkretnego projektu (w sytuacji, gdy opiekun zaakceptował kandydaturę studenta w projekcie)

Dotyczy studentów, którzy są przypisani do jakiejkolwiek edycji i chcą brać udział w projekcie z innej edycji.

1) Po zalogowaniu się z poziomego menu, należy wybrać pozycję "Użytkownicy" (prawy róg), następnie "Edycje".

2) Na liście edycji znajdują się aktywne oraz nieaktywne edycje. Edycje nieaktywne znajdują się na czerwonym tle. Aby dołączyć do edycji należy kliknąć pusty prostokąt w kolumnie Student w konkretnej edycji.

1) Po wejściu na stronę projektu wyświetlone zostaną dwe kolumny "Członkowie zespołu" i "Ochotnicy"

2) W bloku "Ochotnicy" powinien widnieć przycisk "Dołącz"

3) Po wciśnięciu przycisku dołącz student zostanie zapisany na listę ochotników, po konsultacji z opiekunem projektu, może zostać zaakceptowany przez opiekuna.

4) W danej edycji student może brać udział (zostać zaakceptowany) tylko w jednym projekcie

Harmonogram to lista linii kontrolnych i kubełków. Harmonogram może wprowadzić (dodać/zmienić linie kontrolne i kubełki) opiekun lub kierownik grupy. Po wprowadzeniu zmian do harmonogramu opiekun grupy musi zaakceptować harmonogram. Dopiero wtedy studentom udostępniona jest możliwość wysyłania plików do kubełków. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu (zmiany listy linii kontrolnych lub kubełków) opiekun grupy musi odakceptować harmonogram (kliknąć przycisk "Zmień harmonogram" w zakładce Harmonogramu), W tym momencie zablokowana zostaje możliwość wysyłania plików przez studentów. Po dokonaniu zmian w harmonogramie opiekun grupy musi ponownie zaakceptować harmonogram.
Plakat do projektu lub inne możliwe pliki do wysłania na głównej stronie projektu może wysłać tylko i wyłącznie kierownik grupy.
Zwykły członek grupy może jedynie wysyłać pliki do stworzonych kubełków, w zakładce harmonogram.
  • Dodawać i zmieniać harmonogram
  • Wysyłać pliki na głównej stronie projektu, np. plakat
Problemy z wysyłaniem plików w Serwisie Projektów Grupowych mogą występować w przeglądarce Firefox. Jeżeli występują problemy z wysyłaniem pliku należy sprawdzić wysyłanie pliku na innej przeglądarce.