System Projektów Grupowych jest serwisem wspierającym organizację prac prowadzonych w ramach przedmiotu projekt grupowy prowadzonego na WETI PG.

Projekt grupowy jest przedmiotem, który ma na celu przygotowanie studentów do przyszłej pracy w zespole kilkuosobowym oraz nauczenia terminowego wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z ustalonego harmonogramu.