System Projektów Grupowych jest serwisem wspierającym organizację prac prowadzonych w ramach przedmiotów realizowanych na WETI PG: projekt badawczy na II stopniu studiów magisterskich oraz projekt grupowy na I stopniu studiów.

Projekt grupowy jest przedmiotem, który ma na celu przygotowanie studentów do przyszłej pracy w zespole kilkuosobowym oraz nauczenia terminowego wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z ustalonego harmonogramu.

Projekt studencki realizowany w ramach przedmiotu Projekt badawczy ma na celu przygotowanie studentów do przyszłej pracy w zespole badawczym.